Instrukcja obsługi sterownika V1 

ozonatora kwarcowego IdealOZON Platinum Quartz
Panel dotykowy ozonatora IdealOZON Platinum Quartz

Panel powitalny ozonatora

 • sterownik polskiego producenta IdealOZON
 • prosta, intuicyjna obsługa sterownika
 • czytelny dotykowy, kolorowy wyświetlacz  LCD - 2.4"

Funkcje sterownika

 • PRACA
 • PAUZA
 • CYKLE
 • USTAWIENIA PROCENTOWE GRAMATURY GENEROWANEGO OZONU
 • LICZNIK CZASU PRACY
 • WYBÓR JĘZYKÓW
 • USTAWIENIA PRACY SAMEGO WENTYLATORA
 • USTAWIENIA OPÓŹNIENIA PRACY WENTYLATORA
 • USTAWIENIA OPÓŹNIENIA STARTU

PRACA

•   STEROWNIK – prosta, intuicyjna obsługa sterownika

•   PRACA - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1- 999 minut

•   PRACA STAŁA – max 999 minut x 999 cykli

•   OPÓŹNIENIE PRACY – ustawienia opóźnienia pracy urządzenia w zakresie       

                                                    od 1-999 minut


Przykładowe ustawienia parametrów:

 " 078" - to ustawione 78 minut pracy urządzenia.
 " 020" - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
 " 878" - to ustawione 878 minut pracy urządzenia


PAUZA


 • PAUZA – funkcja ustawienia długości przerw pomiędzy cyklami w zakresie od 1-999 minut

CYKLE

 • służą do wydłużenia czasu pracy, np. 999minut x 999 cykli
 • ustawienia pracy cyklicznej / ilości cykli w zakresie 1-999 cykli

Pozostałe FUNKCJE

 • GRAMATURA – funkcja ustawienia gramatury/wydajności od 10% - 100% z krokiem co 10%, ( 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ) WYDŁUŻENIE PRACY WENTYLATORA - funkcja wydłużenia czasu pracy wentylatora w zakresie od 1-999 minut po zakończeniu pracy urządzenia, celem lepszego rozprowadzenia ozonu w całym pomieszczeniu
 • 10 minutowe OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA – po zakończeniu pracy ozonatora (dodatkowa cyrkulacja)
 • OPÓŹNIENIE STARTU – fabrycznie ustawiono 1 minutowe opóźnienie pracy ozonatora dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
 • WYBÓR JĘZYKÓW – PL/polski, EN/angielski, DE/niemiecki, FR/francuski
 • LICZNIK CZASU PRACY - wbudowany licznik czasu pracy urządzenia    / tzw.przebiegOPÓŹNIENIE STARTU

 • OPÓŹNIENIE STARTU – fabrycznie ustawiono 1 minutowe opóźnienie pracy ozonatora dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
 • FUNKCJA USTAWIENIA OPÓŹNIENIA STARTU - ustawienia w zakresie od 1 -999 minut

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

 • POTWIERDZENIE STARTU –  po ustawieniu parametrów urządzenia, włączenie należy potwierdzić przyciskiem TAK
 • wycofanie się - naciśnij NIE
 • ZMIANA PARAMETRÓW generowanego ozonu - naciśnij ZMIEŃ

Potwierdzenie zakończenia pracy urządzenia

 • Proces zakończony – po zakończeniu pracy wytwornicy ozonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: PROCES ZAKOŃCZONY, natomiast wentylator pracuje dodatkowo 10 minut ( ustawienia fabryczne), celem lepszego rozprowadzenia ozonu w pomieszczeniu
 • STOP - naciśnięcie spowoduje wyłączenie pracy urządzenia
 • Pracę wentylatora można wydłużyć pod funkcją: OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA

Pozostałe przyciski funkcyjne ozonatora • OK - służy do potwierdzania
 • ANULUJ - służy do wycofania się
 • znak + służy do zwiększania parametrów
 • znak - służy do zmniejszania parametrów
 • STOP - naciśnięcie spowoduje wyłączenie pracy urządzenia


 • Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

  Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
  Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
  Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.