Instrukcja obsługi sterownika V2 

ozonatora kwarcowego IdealOZON Platinum Quartz

Ekran powitalny ozonatora

 • producent sterownika -  IdealOZON
 • wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD - 2.4"


Funkcje sterownika V2

 • prosta, intuicyjna obsługa sterownika
 • funkcje: OZON, PRACA, PAUZA, CYKLE, GRAMATURA, LICZNIK CZASU PRACY
 • funkcje zmiany języka sterownika: PL-polski, EN-angielski, DE-niemiecki, FR-francuski


Regulacja wydajności ozonatora

 • regulacja ilości podawanego ozonu z krokiem co 10% oraz proporcjonalnym wzrostem wydajności w zakresie od 2g – 20 g/ h
 • wbudowany licznik czasu pracy generatora ozonu


PRACA


•   PRACA - czas pracy regulowany w zakresie od 1- 999 minut

•   PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli


Przykładowe ustawienia parametrów:

 " 003 " - to ustawione 3 minuty pracy urządzenia.
 " 030 " - to ustawione 30 minut pracy urządzenia
 " 145 " - to ustawione 145 minut pracy urządzeniaPAUZA


 • PAUZA – służy do ustawienia długości przerw pomiędzy cyklami w zakresie od 1-999 minut


CYKLE


 • wydłużenie czasu pracy urządzenia PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli
 • ustawienia pracy cyklicznej / ilości cykli w zakresie 1-999 cykli


Ustawienia pracy wentylatora

 • ustawienia opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
 • funkcja ustawienia opóźnienia wyłączenia wentylatora / dodatkowa cyrkulacja w zakresie 1 - 999 minut
 • fabrycznie zapisane opóźnienie wyłączenia wentylatora po 10 minutach
 • ustawienia pracy samego wentylatora w zakresie od 1-999 minut bez pracy generatora ozonu
 • wbudowany licznik czasu pracy
 • wybór języków: PL-polski EN-angielski, DE-niemiecki, FR-francuski


Pozostałe funkcje

 • możliwość włączenia pracy stałej na sterowniku
 • potwierdzenie startu, naciśnij - TAK
 • wycofanie się, naciśnij - NIE
 • procentowa zmiana ilości generowanego ozonu - naciśnij ZMIEŃ


Pozostałe przyciski funkcyjne ozonatora IdealOZON ze sterownikiem V2

 • TAK - służy do potwierdzania
 • ANULUJ - służy do wycofania się
 • znak + służy do zwiększania parametrów
 • znak - służy do zmniejszania parametrów
 • STOP - naciśnięcie spowoduje wyłączenie pracy urządzenia


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.