Ozonator na przeciwdziałanie skażeniom parwowirusami, wirusami, grzybami i bakteriami

Opierając się na naukowo potwierdzonych informacjach, że ozon w wysokich stężeniach może skutecznie eliminować z powietrza oraz powierzchni niektóre bakterie, parwowirusy oraz  wirusy takie jak Polio, Norwalk, HAV, HBV, SARS-CoV, można przyjąć iż ozonowanie przy zastosowaniu generatora ozonu to jedna z metod dezynfekcji pomieszczeń.


Generator ozonu powinien być obsługiwany przez osoby do tego przeszkolone

Podczas zabiegów ozonowania, wymagane jest bezwzględne zachowanie wszelkich środków ostrożności w tym kontroli szczelności pomieszczeń. Osoba ozonująca musi być wyposażona w maskę pełnotwarzową z filtropochłaniaczem B2 oraz urządzenie kontrolujące pomiar ozonu w powietrzu. Pamiętać należy, iż zalecane stężenie ozonu przy dezynfekcji to 2-5PPM ozonu. Po zakończeniu całego procesu, należy porządnie przewietrzyć ozonowane pomieszczenie, kontrolując w nim wysokość stężenia ozonu, aż do momentu uzyskania bezpiecznego poziom 0,1PPM.
Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ. U. 2018 poz. 1286, ze zmianami DZ. U. 2020 poz. 61), najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w powietrzu na stanowiskach pracy wynosi 0.15 mg/ m3
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.