Ozonator na przeciwdziałanie skażeniom parwowirusami, wirusami, grzybami i bakteriami

Opierając się na naukowo potwierdzonych informacjach, że ozon w wysokich stężeniach może skutecznie eliminować z powietrza oraz powierzchni niektóre bakterie, parwowirusy oraz  wirusy takie jak Polio, Norwalk, HAV, HBV, SARS-CoV, można przyjąć iż ozonowanie przy zastosowaniu generatora ozonu to jedna z metod dezynfekcji pomieszczeń.


Generator ozonu powinien być obsługiwany przez osoby do tego przeszkolone

Podczas zabiegów ozonowania, wymagane jest bezwzględne zachowanie wszelkich środków ostrożności w tym kontroli szczelności pomieszczeń. Osoba ozonująca musi być wyposażona w maskę pełnotwarzową z filtropochłaniaczem B2 oraz urządzenie kontrolujące pomiar ozonu w powietrzu. Pamiętać należy, iż zalecane stężenie ozonu przy dezynfekcji to 2-5PPM ozonu. Po zakończeniu całego procesu, należy porządnie przewietrzyć ozonowane pomieszczenie, kontrolując w nim wysokość stężenia ozonu, aż do momentu uzyskania bezpiecznego poziom 0,1PPM.
Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ. U. 2018 poz. 1286, ze zmianami DZ. U. 2020 poz. 61), najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w powietrzu na stanowiskach pracy wynosi 0.15 mg/ m3