Instrukcja obsługi sterownika V3 / profesjonalnego ozonatora

 kwarcowego IdealOZON Platinum Quartz


1.   Ekran powitalny

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 3.5"


Na ekranie wyświetla się się informacja o temperaturze i wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora oraz maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia

W przypadku przekroczenia określonych parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono. Praca w takich warunkach nie powinna być wykonywana.

.

2.   Zmiana języka sterownika

Dotknięcie pola przycisku języka spowoduje zmianę na odpowiedni język:
PL - polski
EN - angielski
DE -  niemiecki
FR - francuski

Urządzenie posiada: automatyczny program czyszczenia ozonowej lampy kwarcowej / przedmuchiwanie - funkcja dotyczy urządzeń zakupionych po 10.05.2022r.

3.   Przejście do ustawień

Dotknięcie pola górnej części ekranu powitalnego spowoduje przejście do ekranu odblokowania

4. Ekran odblokowujący

Aby przejść do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący.

Fabryczny numer PIN to 0.

Po wpisaniu PIN’u należy nacisnąć przycisk [OK].

Przycisk [C] kasuje wpisywany PIN

PIN można zmienić w sekcji PROGRAMY


5.  Ekran ustawień

Ustawienia główne parametrów ozonatora:

OZON – moc generatora wyrażona w g/h

CZAS PRACY – czas pracy ozonatora w minutach

CZAS PRZERWY – czas przerw pomiędzy cyklami pracy w minutach

ILOŚĆ CYKLIliczba cykli pracy ozonatora

WENTYLATOR – dodatkowa praca wentylatora (cyrkulacja) po zakończeniu pracy w minutach

OPÓŹNIENIE – opóźnienie startu pracy ozonatora w minutach

6.  Edycja parametrów podstawowych

Dotknięcie odpowiedniego pola spowoduje wejście w edycję danego parametru, np.:

  •  ilości generowanego ozonu zależnie od gramatury urządzenia, np:
  •  2-20g/h, 4-40g/h, 6-60g/h, 9-90g/h, 10-100g/h, 12-120g/h, 14-140g/h, itd
  •  czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
  •  czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
  •  ilości cykli w zakresie od 1-999
  •  czasu pracy wentylatora ( dodatkowej cyrkulacji) w zakresie od 1-999 minut
  •  opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
  •  itd.

7. Przykładowy ekran edycji


Przykładowe ustawienia parametrów:
 " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
 " 020"  - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
 " 145" -  to ustawione 145 minut pracy urządzenia

8.  Automatyczne obliczanie parametrów ozonowania na podstawie zadanej kubatury pomieszczenia

Należy podać wysokość, szerokość oraz długość pomieszczenia w metrach[m]. Po naciśnięciu przycisku [OK] sterownik zostanie ustawiony na optymalne wartości cyklu ozonowania. Ustawione parametry zostaną wyświetlone. Poszczególne parametry można dowolnie zmieniać


9. Automatyczne programy do ozonowania samochodów: SEDAN, COMBI, SUV, VAN, BUS  oraz wybranych kubatur: 20 m³, 50 m³, 75 m³, 100 m³ 


Automatyczne programy służą do optymalnego ozonowania pojazdów, jak również pomieszczeń o ustalonej kubaturze. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku / pola od  1-9 sterownik obliczy oraz wyświetli optymalne parametry ozonowania


10. Zmiana PIN

Po wybraniu opcji Zmień PIN pojawi się okno umożliwiające wpisanie nowego kodu PIN z maksymalną ilością 6 cyfr

11. Zmiana PIN / potwierdzenie zmiany


Po naciśnięciu przycisku [OK] pojawi się kolejne okno z prośbą o jego powtórzenie. Przy zgodnych obu kodach pojawi się informacja OK

12. Włączenie dodatkowych akcesoriów -    Lampa UV

Jeżeli w ozonatorze została zainstalowana lampa UV, będzie można ją włączyć.

13. Włączenie dodatkowych akcesoriów - Jonizator

Jeżeli w ozonatorze został zainstalowany Jonizator, będzie można go włączyć.

14. Uruchomienie ozonowania

W celu rozpoczęcia ozonowania należy dotknąć pole [START]

15. Odliczanie opóźnienia startu

Rozpocznie się odliczanie opóźnienia startu

16.  Praca

Ozonator pracuje w wybranych parametrach. Poszczególne tryby pracy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

17. Przerwa

Tryby przerwy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

18. Cykle


Tryby cykli pokazane na wyświetlaczu.
Zakres ustawień od 1 do 999 

19. Dodatkowa praca wentylatora

Po ostatnim cyklu następuje dodatkowa praca wentylatora. Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy. Istnie możliwość ustawień pracy wentylatora w zakresie od 10 do 999 minut

20. Zakończenie procesu ozonowania


Zakończenie procesu ozonowania sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: KONIEC

Czas pracy urządzenia zostanie zapisany na liczniku czasu pracy

21. Wstrzymanie procesu ozonowania

Aby przerwać w dowolnym momencie ozonowanie należy nacisnąć przycisk [STOP]

22. Koniec ozonowania

Po zakończeniu procesu ozonowania aby wrócić do ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk [STOP]

Panel startowy

Widok panela startowego

Przykładowy model ozonatora

ze sterownikiem V3

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.