Tabela odporności na ozon

Zalecamy każdorazowe przeprowadzenie prób materiałowych we własnym zakresie.