Sterownik V4M   IdealOZON CZ.I

Instrukcja: Ozonatora z miernikiem stężenia ozonu - zależnie od modelu w zakresie od 1-20PPM lub  1- 100 PPM

1.   Ekran powitalny

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 3.5"


 • Na ekranie wyświetla się się informacja o temperaturze i wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora oraz maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia
 • W przypadku przekroczenia określonych parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono. Praca w takich warunkach nie powinna być wykonywana.
.

2.   Zmiana języka sterownika

Dotknięcie pola przycisku języka spowoduje zmianę na odpowiedni język:
PL - polski
EN - angielski
DE -  niemiecki
FR - francuski

3.   Przejście do ustawień

 • Dotknięcie pola górnej części ekranu powitalnego spowoduje przejście do ekranu odblokowania

4. Ekran odblokowujący

 • Aby przejść do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący
 • Fabryczny numer PIN to 0 lub Ok
 • Po wpisaniu PIN’u - potwierdź przyciskiem  [OK].
 • Przycisk [C] kasuje wpisywany PIN
 • Zmiana PIN -  dotknij pola ZMIEŃ PIN
 •  Pojawi się X
 • Wpisz fabryczny lub swój nadany wcześniej kod  i potwierdź OK
 • Wyświetli się informacja  NOWY PIN
 •  Wpisz nowy numer PIN  i potwierdź OK
 • Od tego momentu wejdziesz w ustawienia tylko nowo nadanym numerem PIN

5.  Ekran ustawień ozonatora

Ustawienia główne parametrów ozonatora:

OZON – ilość generowanego O3 wyrażona w g/h

CZAS PRACY – czas pracy ozonatora w minutach

CZAS PRZERWY – czas przerw pomiędzy cyklami pracy w minutach

ILOŚĆ CYKLI liczba cykli pracy ozonatora

WENTYLATOR – dodatkowa praca wentylatora (cyrkulacja) po zakończeniu pracy w minutach

OPÓŹNIENIE – opóźnienie startu pracy ozonatora w minutach
OZON PPM - parametr ten  podświetla się na zielono, gdy ozonator został wyposażony w miernik ozonu.
W trybie pracy MANUAL - czujnik ozonu będzie wskazywał tylko poziom ozonu w pomieszczeniu
 Jeżeli poziom ozonu w pomieszczeniu przekroczy 0.2PPM, podświetlenie zmieni się na czerwono.

6.  Ekran ustawień ozonatora 

Dotknięcie odpowiedniego pola spowoduje wejście w edycję danego parametru, np.:


OZON g/h -  ustawienia ilości generowanego ozonu zależnie od gramatury urządzenia oraz ustawień indywidualnych, np:
 •  2-20g/h, 4-40g/h, 6-60g/h, 9-90g/h, 10-100g/h, 12-120g/h, 14-140g/h, itd
 • CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
 •  CZ. PRZERWY - ustawienia czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
 •  IL. CYKLI - ustawienia ilości cykli w zakresie od 1-999
 • CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy wentylatora /dodatkowej cyrkulacji) w zakresie od 1-999 minut
 •  OPÓŹNIENIE - ustawienia opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
 • WENTYLATOR - ustawienia czasu dodatkowej cyrkulacji 1-999 minut

7. Tryb  MANUAL

 Tryb MANUAL - ustawienia manualne podświetlone na niebiesko
POMIAR PPM - pomiar stężenia ozonu aktywny
Miernik nie utrzymuje zadanego stężenia ozonu w ozonowanym pomieszczeniu
 •  kolor zielony stężenie 0.0 - 0.2 PPM
 • kolor czerwony stężenie powyżej 0.2 PPM

8. Tryb AUTO - miernik utrzymuje zadane stężenie ozonu w pomieszczeniu

Tryb  A UTO- praca automatyczna według ręcznie ustawionego maksymalnego stężenia ozonu O3 w PPM - praca w tym trybie powoduje podświetlenie kolorem fioletowym

POMIAR PPM - pomiar stężenia ozonu aktywny:

 • kolor zielony stężenie od 0.0 - 0.2 PPM
 • kolor żółty stężenie ozonu od 0.2 PPM do zadanej wartości
 • kolor czerwony oznacza osiągnięcie zadanego poziomu ozonu/O3 w  PPM np.
 • 1 PPM, oraz wyłączenie lampy ozonowej
 • wentylator nadal działa.
 • jeżeli poziom ozonu obniży się poniżej maksymalnej zadanej wartości, np. 1 PPM, lampa ponownie się włączy, aby osiągnąć zadany poziom.

9. Przykładowa praca w trybie AUTO po starcie urządzenia

 • OZON PPM  - zadany poziom stężenia ozonu:
 •  5 PPM
 • POMIAR PPM  - pomiar PPM w trakcie pracy co 1 sekundę
 • w trakcie pracy stężenie ozonu w zakresie od 0.0 do 0.02 PPM będzie podświetlone na zielono
 • Przycisk / ikona wentylatora bez możliwości regulacji obrotów/wydajności
 • Regulacja wydajności  wentylatora/wentylatorów tylko  wersji TURBO
 •  Sterownik V4M   IdealOZON  cz.II

  Zastosowanie sterownika ozonatora z użyciem programów automatycznych i manualnych

  10. Przykładowy ekran edycji 


  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020"  - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" -  to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  Urządzenie posiada wbudowany licznik czasu pracy ozonatora

  11.  Automatyczne obliczanie parametrów ozonowania na podstawie zadanej kubatury pomieszczenia

  Należy podać wysokość, szerokość oraz długość pomieszczenia w metrach[m]. Po naciśnięciu przycisku [OK] sterownik zostanie ustawiony na optymalne wartości cyklu ozonowania. Ustawione parametry zostaną wyświetlone. Poszczególne parametry można dowolnie zmieniać


  12. Automatyczne programy do ozonowania samochodów: MINI, SEDAN, SUV, VAN, BUS   oraz wybranych kubatur: 20 m³, 50 m³, 75 m³, 100 m³, 200  m³

  Automatyczne programy służą do optymalnego ozonowania pojazdów, jak również pomieszczeń o ustalonej kubaturze. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku / pola od  1-9 sterownik obliczy oraz wyświetli optymalne parametry ozonowania


  13.  Praca

  Ozonator pracuje w wybranych parametrach. Poszczególne tryby pracy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  14. Przerwa

  Tryby przerwy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  15. Cykle

  Tryby cykli pokazane na wyświetlaczu.
  Zakres ustawień od 1 do 999 

  16. Dodatkowa praca wentylatora

  Po ostatnim cyklu następuje dodatkowa praca wentylatora. Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy. Istnie możliwość ustawień pracy wentylatora w zakresie od 10 do 999 minut

  17. Uruchomienie procesu opóźnienia startu

  Rozpocznie się odliczanie opóźnienia startu

  18. Uruchomienie ozonowania  / STARTU

  Po zadaniu parametrów ozonowania w celu rozpoczęcia ozonowania należy dotknąć pole [START]

  19. Wstrzymanie procesu ozonowania

  Aby przerwać w dowolnym momencie ozonowanie należy nacisnąć przycisk [STOP]

  20. Zakończenie procesu ozonowania

  Zakończenie procesu ozonowania sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: KONIEC

  Po zakończeniu procesu ozonowania aby wrócić do ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk [STOP]

  Czas pracy urządzenia zostanie zapisany na liczniku czasu pracy


  21. Dodatkowa praca wentylatora

  Po zakończeniu pracy urządzenia, następuje dodatkowa praca wentylatora / cyrkulacja.
  Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy samego wentylatora.
  Użytkownik ma jednak możliwość zmiany ustawień czasu pracy wentylatora w zakresie od
  10 -999 minut.
  Funkcja ta służy do utrzymania równomiernego stężenia ozonu w pomieszczeniu oraz zapobiega osadzaniu się ozonu przy podłodze.

  Ekrany edycji poszczególnych parametrów

  Ekran edycji ilości ozonu w PPM

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 PPM
   " 020" - to ustawione 20 PPM
   " 145" - to ustawione 145 PPM

  Ekran edycji ilości ozonu w g/h

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 g/h
   " 020" - to ustawione 20 g/h
   " 145" - to ustawione 145 g/h

  Ekran edycji czasu pracy

  CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020" - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" - to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  Ekran edycji przerw między cyklami

  CZ. PRZERWY - ustawienia czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty przerwy
   " 020" - to ustawione 20 minut przerwy
   " 145" - to ustawione 145 minut przerwy

  Ekran edycji ilości cykli

  ILOŚĆ CYKLI - ustawienia ilości cykli w zakresie od 1-999
  Przykładowe ustawienia parametrów:
  " 002 " - to ustawione 2 cykle
   " 020" - to ustawione 20 cykli
   " 145" - to ustawione 145 cykli

  Ekran edycji opóźnienia startu

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty opóźnienia
   " 020" - to ustawione 20 minut opóźnienia
   " 145" - to ustawione 145 minut opźnienia

  Ekran edycji dodatkowej cyrkulacji

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty cyrkulacji
   " 020" - to ustawione 20 minut cyrkulacji
   " 145" - to ustawione 145 minut cyrkulacji

  Ozonator IdealOZON

  Kwarcowy generator ozonu/O3 z wbudowanym miernikiem O3

  Generator ozonu O3

  Ozonator z wbudowanym miernikiem ozonu O3

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

  Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
  Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
  Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.