Sterownik ozonatora IdealOZON V4

1.   Ekran powitalny

 • Na ekranie wyświetla się się informacja o temperaturze i wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora oraz maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia
 • W przypadku przekroczenia określonych parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono. Praca w takich warunkach nie powinna być wykonywana.

2. Zmiana języka sterownika

Dotknięcie pola przycisku języka spowoduje zmianę na odpowiedni język:
PL - polski
EN - angielski
DE - niemiecki
FR - francuski

3.   Przejście do ustawień

 • Dotknięcie pola górnej części ekranu powitalnego spowoduje przejście do ekranu odblokowania


4. Ekran odblokowujący

 • Aby przejść do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący
 • Fabryczny numer PIN to 0 lub Ok
 • Po wpisaniu PIN’u - potwierdź przyciskiem [OK].
 • Przycisk [C] kasuje wpisywany PIN
 • Zmiana PIN - dotknij pola ZMIEŃ PIN
 •  Pojawi się X
 • Wpisz fabryczny lub swój nadany wcześniej kod i potwierdź OK
 • Wyświetli się informacja NOWY PIN
 •  Wpisz nowy numer PIN i potwierdź OK
 • Od tego momentu wejdziesz w ustawienia tylko nowo nadanym numerem PIN

5. Ekran ustawień ozonatora

Ustawienia główne parametrów ozonatora:

OZON – ilość generowanego O3 wyrażona w g/h

CZAS PRACY – czas pracy ozonatora w minutach

CZAS PRZERWY – czas przerw pomiędzy cyklami pracy w minutach

ILOŚĆ CYKLIliczba cykli pracy ozonatora

WENTYLATOR – dodatkowa praca wentylatora (cyrkulacja) po zakończeniu pracy w minutach

OPÓŹNIENIE – opóźnienie startu pracy ozonatora w minutach

6.  Ekran ustawień ozonatora

Dotknięcie odpowiedniego pola spowoduje wejście w edycję danego parametru, np.:


OZON g/h - ustawienia ilości generowanego ozonu zależnie od gramatury urządzenia oraz ustawień indywidualnych, np:
 •  2-20g/h, 4-40g/h, 6-60g/h, 9-90g/h, 10-100g/h, 12-120g/h, 14-140g/h, itd
 • CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
 •  CZ. PRZERWY - ustawienia czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
 •  IL. CYKLI - ustawienia ilości cykli w zakresie od 1-999
 • CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy wentylatora /dodatkowej cyrkulacji) w zakresie od 1-999 minut
 •  OPÓŹNIENIE - ustawienia opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
 • WENTYLATOR - ustawienia czasu dodatkowej cyrkulacji 1-999 minut

7. Tryb MANUAL

 • Tryb MANUAL - ustawienia manualne podświetlone na niebiesko
 • OZON g/h - podświetlony na niebiesko

8. Tryb AUTO - niedostępny

Brak wbudowanego miernika ozonu

9. Przykładowa praca w trybie MANUAL po starcie urządzenia

 • Przykładowe ustawienia w panelu wyświetlacza:
 • OZON g/h - wydajność ozonu 4g/h
 • CZ. PRACY - 1 minuta - tryb pracy podświetlony na zielono
 • CZ. PRZERWY - 1 minuta
 • IL. CYKLI - 2 cykle
 • OPÓŹNIENIE - startu lampy ozonatora - 1 minuta, wentylator pracuje - funkcja czyszczenia lampy
 • WENTYLATOR/y - dodatkowa praca wentylatora ( cyrkulacja ) - została ustawiona na 10 minut
 • WENTYLATOR - ikona wentylatora zaznaczona na niebiesko - bez możliwości zmiany obrotów wentylatora (funkcja z regulacją obrotów dostępna tylko w wersji TURBO)
 • 10. Brak miernika OZONU

  OZON PPM 0.0 - podświetlony na biało - brak miernika ozonu

  11. Automatyczne obliczanie parametrów ozonowania na podstawie zadanej kubatury pomieszczenia

  Należy podać wysokość, szerokość oraz długość pomieszczenia w metrach[m]. Po naciśnięciu przycisku [OK] sterownik zostanie ustawiony na optymalne wartości cyklu ozonowania. Ustawione parametry zostaną wyświetlone. Poszczególne parametry można dowolnie zmieniać

  12. Automatyczne programy do ozonowania

  samochodów: MINI, SEDAN, SUV, VAN, BUS oraz wybranych kubatur: 20 m³, 50 m³, 75 m³, 100 m³, 200 m³

  Automatyczne programy służą do optymalnego ozonowania pojazdów, jak również pomieszczeń o ustalonej kubaturze. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku / pola od 1-9 sterownik obliczy oraz wyświetli optymalne parametry ozonowania

  13. Praca

  Ozonator pracuje w wybranych parametrach. Poszczególne tryby pracy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  14. Przerwa

  Tryby przerwy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  15. Cykle

  Tryby cykli pokazane na wyświetlaczu.
  Zakres ustawień od 1 do 999

  16. Dodatkowa praca wentylatora

  Po ostatnim cyklu następuje dodatkowa praca wentylatora. Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy. Istnie możliwość ustawień pracy wentylatora w zakresie od 10 do 999 minut

  17. Uruchomienie procesu opóźnienia startu

  Rozpocznie się odliczanie opóźnienia startu

  18. Uruchomienie ozonowania / STARTU

  Po zadaniu parametrów ozonowania w celu rozpoczęcia ozonowania należy dotknąć pole [START]

  19. Wstrzymanie procesu ozonowania

  Aby przerwać w dowolnym momencie ozonowanie należy nacisnąć przycisk [STOP]

  20. Zakończenie procesu ozonowania

  Zakończenie procesu ozonowania sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: KONIEC

  Po zakończeniu procesu ozonowania aby wrócić do ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk [STOP]

  Czas pracy urządzenia zostanie zapisany na liczniku czasu pracy

  21. Dodatkowa praca wentylatora

  Po zakończeniu pracy urządzenia, następuje dodatkowa praca wentylatora / cyrkulacja.
  Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy samego wentylatora.
  Użytkownik ma jednak możliwość zmiany ustawień czasu pracy wentylatora w zakresie od
  10 -999 minut.
  Funkcja ta służy do utrzymania równomiernego stężenia ozonu w pomieszczeniu oraz zapobiega osadzaniu się ozonu przy podłodze.

  Ekrany edycji poszczególnych parametrów

  Ekran edycji ilości ozonu w g/h

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 g/h
   " 020" - to ustawione 20 g/h
   " 145" - to ustawione 145 g/h

  Ekran edycji czasu pracy

  CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020" - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" - to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  Ekran edycji przerw między cyklami

  CZ. PRZERWY - ustawienia czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty przerwy
   " 020" - to ustawione 20 minut przerwy
   " 145" - to ustawione 145 minut przerwy

  Ekran edycji ilości cykli

  ILOŚĆ CYKLI - ustawienia ilości cykli w zakresie od 1-999
  Przykładowe ustawienia parametrów:
  " 002 " - to ustawione 2 cykle
   " 020" - to ustawione 20 cykli
   " 145" - to ustawione 145 cykli

  Ekran edycji opóźnienia startu

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty opóźnienia
   " 020" - to ustawione 20 minut opóźnienia
   " 145" - to ustawione 145 minut opźnienia

  Ekran edycji dodatkowej cyrkulacji

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty cyrkulacji
   " 020" - to ustawione 20 minut cyrkulacji
   " 145" - to ustawione 145 minut cyrkulacji

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

  Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
  Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
  Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.