Uwaga instrukcja wspólna dla modeli:

 1. model IdealUVCPower 36W posiada tylko 1 lampę
 2. model IdealUVCPower 72W posiada 2 lampy
 3. model IdealUVCPower 108W posiada 3 lampy
 4. model IdealUVCPower 144W posiada 4 lampy
  Sprawdź, którą z lamp kupujesz. Od tego zależy możliwość włączenia określonej ilości lamp.

Instrukcja -  oczyszczacz powietrza IdealUVCPower  

1. Ekran powitalny

 • Seria profesjonalna
 • Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 3.5"

 • Informacja o przekroczeniu parametrów pracy
 • [28°C] - czujnik temperatury

 • [46%] - czujnik wilgotności

 • [18:58] - aktualna godzina

 • [10-09-2022] - aktualna data

 • [SOBOTA] - aktualny dzień

 • [PL]- przycisk zmiany obsługi urządzenia

 • Obsługa urządzenia w językach: PL, DE, FR, EN

 • [czerwona kontrolka] - informuje o pracy urządzenia

 • [czerwona kontrolka] - dotknięcie kontrolki spowoduje wyłączenie urządzenia / zaświeci się na zielono

 • Informacja o przekroczeniu parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono

2.   Zmiana funkcji


 • [zielone kropki] - wskaźnik ilości włączonych lamp zal. od modelu
 • [5] - wskaźnik siły nadmuchu / regulator nadmuchu
 • [strzałka w lewo] - zmniejszenie ilości nadmuchu
 • [strzałka w prawo] - zwiększenie ilości nadmuchu
 • [M] - praca manualna
 • [A] - praca według ustawień automatycznych
 • [UVC] - przejście do ustawień
 • [10-09-2022] - przykładowa data - dotknięcie spowoduje przejście do ustawień aktualnej daty, godziny oraz dnia tygodnia


3. Ekran kodu PIN

 • PIN - przejście do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący.
 • Fabryczny numer PIN to "0".
 • Po wpisaniu hasła PIN potwierdź przyciskiem [OK] - potwierdzanie kodu
 •  [C] - kasuje wpisany PIN /KOD
 • PIN - zmiana hasła PIN w sekcji PROGRAMY


4. Panel ustawień parametrów cz. I

 • Informacja o ilości włączonych lamp zależnie od modelu:
 • UVC # 1 / kolor zielony - włączona lampa 1
 • UVC # 2 / kolor zielony - włączona lampa 2
 • UVC #3 / kolor zielony - włączona lampa 3
 • UVC #4 / kolor zielony - włączona lampa 4
 • Informacja o ustawieniach poszczególnych lamp
 • Ustawienia włączenia: daty oraz godziny dla każdej z lamp osobno
 • Ustawienia wył.: daty oraz godziny dla każdej z lamp osobno

5. Panel ustawień parametrów cz. II

 • Urządzenie pozwala na włączenie określonej ilości lamp
 • Urządzenie pozwala na wyłączenie określonej ilości lamp
 • Urządzenie pozwala na włączenie pracy samego wentylatora bez lamp
 • Informacja o wyłączeniu poszczególnych lamp - przycisk kontrolny lampy zmienia się na kolor czarny (w tym przypadku mamy przy każdej lampie kolor zielony co świadczy o włączeniu wszystkich lamp). Po przyciśnięciu na daną lampę kolor zmieni się na czarny / lampa zostanie wyłączona po potwierdzeniu przyciskiem [OK]
 • Ustawienia parametrów czasu pracy - naciśnij na wybrany parametr, np. praca " od godziny / dzień tygodnia" i ustaw

6. Przykład ustawień dla lampy 2 i 4

 1. Praca lampy drugiej UVC #2:       od godz. 7:00 - 23:00
 2. Lampa wyłączona:                     od godz. 00:00 - 07:00
 3. Praca lampy czwartej UVC #4:     od godz. 7:20 - 18:15
 4. Lampa wyłączona:                       od godz. 00:00 - 06:50              
Pozostałe:
 • ZMIEŃ PIN - przycisk zmiany kodu dostępu
 • PRZEBIEG - przycisk:
 • przejście do parametrów licznika czasu pracy poszczególnych lamp
 • przejście do parametrów włączeń poszczególnych lamp
 • przejście do parametrów licznika pracy wentylatora

7. Panel ustawień czasu pracy dla

danej lampy zobrazowany na zdjęciu.:

 • Praca lampy od godziny: 7:16
 • Praca lampy do godziny: 18:30
 • Ustaw dzień tygodnia lub dni ile lampa ma pracować :
 • PN - poniedziałek - praca włączona
 • WT - wtorek - praca włączona
 • SR - środa - praca włączona
 • CZ - czwartek - praca włączona
 • PT - piątek - praca włączona
 • SO - sobota - praca wył.
 • N- niedziela - praca wył.
 • 18:43 - u góry po prawej stronie: godzina 18:43 / aktualna godzina
 • SO - sobota - aktualny dzień tygodnia

8. Liczniki czasu pracy oraz włączeń

W urządzeniach zastosowano liczniki włączeń poszczególnych lamp, czasu pracy poszczególnych lamp oraz wentylatora.
Przykład dla: UVC #1 ON: 16 RBM: 17


 • UVC #1 - lampa 1 / pierwsza
 • [ON]: 16 - licznik włączeń danej lampy / w tym przypadku 16 x wł. lampę
 • [RBM]: 17 - licznik przepracowanych minut danej lampy
 1. [ON] - to licznik wszystkich włączeń dla poszczególnej lampy
 2. [RBM] - to ilość przepracowanych minut dla poszczególnej lampy
 3. [WENT RBM] - to ilość przepracowanych minut samego wentylatora
 4. [OK] - przycisk potwierdź

9. Ustawienia daty, godziny, dnia tygodnia

Będąc na panelu wejściowym/głównym dotknij: aktualną datę

Pojawi się panel ustawień:

 • Ustawienia aktualnej godziny oraz minut (godzina: 19:00)
 • Ustawienia aktualnej daty ( data: 10.09.2022 rok)
 • [SO] - ustawienia aktualnego dnia tygodnia (SO - sobota)
 • [OK] - przycisk potwierdź
 • [ANULUJ] - przycisk anulowania zadanych parametrów

Uwaga

Sprawdź, którą z lamp kupujesz. Od tego zależy możliwość włączenia określonej ilości lamp.

 1. model IdealUVCPower 36W posiada tylko 1 lampę
 2. model IdealUVCPower 72W posiada 2 lampy
 3. model IdealUVCPower 108W posiada 3 lampy
 4. model IdealUVCPower 144W posiada 4 lampy


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.