Procedura dezynfekcji/ozonowania pomieszczeń biurowych i domowych

Przeprowadzić należy ją  w warunkach rygorystycznej kontroli nadzoru całego procesu związanego z ozonowaniem.
Przestrzegając zasad oraz norm dotyczących  stężenia ozonu w dezynfekowanym pomieszczeniu jak i kontroli stężenia ozonu w pomieszczeniu po przeprowadzonym zabiegu oraz przed oddaniem do użytkowania.
Ważna jest także kontrola oraz ochrona pracowników przeprowadzających ozonowanie, jak i przebywających w dezynfekowanym pomieszczeniu.
Więcej na stronie www.idealOZON.pl
Więcej informacji na stronie:

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pod znakiem: B-BK-547-54/20

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 1950-2020 : KOMUNIKAT nr4: Ozonowanie jako metoda przeciwdziałania skażeniu wirusem SARS- COV-2

Zasady bezpiecznego ozonowania: https://idealozon.pl/blog-zasady-bezpiecznego-ozonowania

Jak bezpiecznie ozonować: https://idealozon.pl/blog-generator-ozonu-bezpiecze%C5%84stwo-ozonowania-uwagi-porady


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.