Ozonowanie chlewni - charakterystyka

Jak skutecznie ozonować pomieszczenia gospodarskie?

Aby działania prowadzące do utrzymania czystości wewnątrz chlewni czy też w budynkach gospodarskich były wykonywane w sposób odpowiedni oraz możliwie najbardziej bezpieczny, konieczne jest przeprowadzanie regularnego ozonowania pomieszczeń oraz ich powierzchni. Odbywa się ono przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń zwanych potocznie ozonatorami powietrza lub generatorami ozonu. Dbają one o to, aby cały proces dezynfekcji został zrealizowany sprawnie i skutecznie.


Jak wynika z przeprowadzonych badań , ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych. Proces ozonowania może zostać przeprowadzony nie tylko w pomieszczeniach, takich jak hale magazynowe, budynki przemysłowe, biurowce, czy nawet prywatne mieszkania,  ale również w kurnikach, stajniach, oborach, chlewniach oraz pozostałych budynkach gospodarskich.
Czynność ta powinna być realizowana przez osoby odpowiednio do tego  przeszkolone, co pozwoli na przeprowadzenie całego procesu w sposób bezpieczny dla otoczenia.

Ozonowanie chlewni - jak jest przeprowadzane?


Przy dużej koncentracji zwierząt w chlewni, ryzyko przenoszenia różnego rodzaju chorób jest tak duże, że czyszczenie oraz dezynfekcję pomieszczeń powinno przeprowadzać się zarówno w trybie ciągłym, jak i okresowym. Odkażanie ciągłe odbywa się bez konieczności wyprowadzania zwierząt poza budynek. Jest ono przeprowadzane przy zastosowaniu środków obojętnych dla zwierząt. Często na tym etapie stosowane są środki biologiczne lub łagodne środki chemiczne.
Zdarza się jednak, że przestrzenie, takie jak chlewnia, muszą zostać poddane agresywnej dezynfekcji czyli ozonowaniu. Jest to niezwykle istotny proces. Pozwala na zachowanie wysokiego poziomu higieny wewnątrz budynków, co może docelowo przełożyć się na brak występowania chorób wśród zwierząt.

Aby proces ozonowania chlewni przebiegał w odpowiedni sposób, konieczne jest przede wszystkim dokładne uporządkowanie oraz oczyszczenie dezynfekowanej przestrzeni/pomieszczenia. W dalszej kolejności przeprowadza się wstępne mycie. Szczególnie istotne jest mycie systemów pojenia zwierząt, ponieważ w głównej mierze to właśnie w tym miejscu może znajdować się najwięcej niebezpiecznych drobnoustrojów. W dalszym etapie przechodzi się do etapu osuszania pomieszczenia. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 85%. W dalszej kolejności przechodzi się do etapu ozonowania, który powinien być przeprowadzony w pustym (bez zwierząt) oraz zamkniętym budynku, bez możliwości  ulatniania się gazu O3 (ozonu). Zastosowanie się do powyższych zasad, spowoduje że wykonana realizacja powyższego zadania będzie możliwie najbardziej skuteczna.

Jak działa ozon - skuteczność ozonu


Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Znacznie skuteczniej niż chlor niszczy wirusy, bakterie, pleśnie, alergeny i grzyby.
Po zastosowaniu w pomieszczeniach, odpowiedniego urządzenia zwanego generatorem ozonu lub ozonatorem powietrza, powietrze pozostaje  czyste, świeże, wolne od nieprzyjemnych zapachów, zdezynfekowane, wolne od wirusów, grzybów, pleśni oraz niebezpiecznych związków znajdujących się min. w meblach z płyty wiórowej. Dzięki zastosowaniu dezynfekcji, można uniknąć zakażeń bakteryjnych, wirusowych, wyeliminować alergeny, tym samym zapobiec podrażnieniom gardła, oczu, nosa oraz znacznie spowolnić procesy gnicia żywności, między innymi owoców i warzyw, itp.
Ozon skutecznie zwalcza owady w tym muchy, komary, wszy, roztocza, karaczany, pluskwy oraz gryzonie typu myszy i szczury.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.