Alotropowa odmiana tlenu - ozon co to jest - wzór

Odmiana tlenu o trójatomowych cząsteczkach

(składająca się z trójatomowych cząsteczek), istniejąca pod nawą  ozon, tritlen, trójtlen (wzór chemiczny ozonu to O3), posiada silne właściwości aseptyczne. Trzeci atom tlenu sprawia, że ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym utleniaczem fotochemicznym. Dzięki tym swoim wyjątkowym właściwościom, ozon w górnej warstwie atmosfery tzw. stratosferze, absorbuje promieniowanie nadfioletowe. Tym samym chroni powierzchnię ziemi przed promieniowaniem UV.

Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dlatego wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej (ozonowanie wody pitnej), zaś ozonowanie wody basenowej pozwala na ograniczenie dawki chloru do ilości minimalnych. W technologiach uzdatniania wody stosuje się dwie metody wytwarzania ozonu: przy zastosowaniu generatorów ozonu, oraz drugą przy wykorzystaniu promieni UV (lampy UV). Ozon (ozein) został odkryty w 1840 roku, nazwę swoją otrzymał od greckiego słowa ''ozein" , co w tłumaczeniu oznacza "zapach". Jego zdolność do dezynfekcji zanieczyszczonej wody, została określona w 1886 roku, zaś w 1915 roku w Europie działało już około 49 dużych instalacji ozonowania wody. Współcześnie znany nam ozonator, zbudowali Niemieccy inżynierowie w 1957 roku.

Dzięki swojej obsesji na punkcie czystości, pierwszy na świecie generator ozonu zaprojektował oraz opatentował w 1886 roku Nikola Tesla, genialny twórca oraz wynalazca min. prądu zmiennego. Kilka lat później powstała Tesla Ozone Company, która rozpoczęła produkcję na szeroką skalę, urządzeń do generowania ozonu do celów medycznych.

Obecnie ze względu na możliwość ograniczenia ilości tworzących się produktów ubocznych w standardowej dezynfekcji, znacznie wzrosło zainteresowanie wykorzystania ozonu w tego typu instalacjach.

Co to jest ozon? Jego właściwości / charakterystyka

Ozon, zwany tritlenem lub trójtlenem (O3) - bardzo aktywna – alotropowa odmiana tlenu, składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Powstaje w górnej warstwie atmosfery ziemskiej pod wpływem nadfioletu docierającego do ziemi ze słońca. Gromadząc się w górnej warstwie atmosfery chroni organizmy żywe, żyjące na ziemi tworząc tzw. warstwę ozonową, która pełni ważną rolę w pochłanianiu części nadfioletu dochodzącego ze Słońca do Ziemi.  

Powstaje również w trakcie wyładowań atmosferycznych oraz wyładowań koronowych wykorzystywanych m.in. w przepływowych generatorach ozonu oraz ozonatorach wody.
Może występować w dwóch stanach elektronowych: trypletowym (forma dwurodnika) i singletowym (forma 1,3 - dipola).
W normalnych warunkach jest gazem nietrwałym i rozpada się stopniowo do tlenu. Jego połówkowy czas rozpadu to około 20 - 30 minut w zależności od warunków w jakich się znajduje. Jest gazem dwukrotnie cięższym od powietrza.Posiada bardzo silne właściwości utleniające.
Ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych, a działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu 13 µg / dm3 (1g to 1 000 000 µg).
Dla porównania, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3 000 razy szybsze niż chloru. Posiada silne własności aseptyczne tym samym wykorzystywany jest min. do dezynfekcji / wyjaławiania wody pitnej, jako gaz dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wykorzystywany w procesach napowietrzania wody pochodzącej z ujęć głębinowych, wytrąca z wody nadmierne ilości związków żelaza i manganu.
Idealnie dezynfekuje powietrze, bardzo skutecznie usuwa najcięższe odory i zapachy. Eliminuje grzyby, pleśnie i ich zarodniki. Usuwa szkodliwe alergeny, wirusy, bakterie i roztocza.
Doskonale nadaje się do utrwalania żywności. Przyjazny dla środowiska oczyszczający, dezodoryzujący, usuwający nieprzyjemne zapachy oraz związki organiczne i chemiczne . Wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym jako silny środek biobójczy .
Jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych.


Ozonowanie zawsze powinno być dokonywane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz wykonywane przez wykwalifikowane i przeszkolone w tym celu osoby, wyposażone w środki ochrony osobistej.


Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu pozwala uzyskać odpowiednie stężenie w powietrzu i daje gwarancję uzyskania zamierzonego celu:

Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. ( znak: B-BK-547-47/20) dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-53/20) dot. dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20) dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.