Zalety ozonowania wody

Ozonowanie  wody


Ozonowanie to jeden z najbardziej skutecznych sposobów eliminacji czyli dezaktywacji bakterii, wirusów oraz grzybów z różnego rodzaju powierzchni. Nie każdy jednak wie, że tego typu proces może zostać przeprowadzony także w wodzie. Pozwala on także na pozbycie się różnego typu nalotów, będących następstwem rozmnażania się drobnoustrojów. Ciekawostką jest, iż w trakcie prawidłowego ozonowania wody nie powstają produkty uboczne.

Czym właściwie jest ozonowanie wody?


Ozonowanie wody polega na rozpuszczeniu w niej ozonu w formie gazowej. Służy do tego celu specjalne urządzenie tak zwany ozonator wody (nie mylić z ozonatorem powietrza), czyli urządzenie elektryczne odpowiedzialne za nasycenie wody ozonem. Proces rozpuszczania ozonu zwany barbotażem, polega na przepuszczaniu bąbelków gazu przez złoże cieczy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, proces ten najlepiej wykonywać w chłodnej lub nawet zimnej wodzie o obojętnym pH, będącej najlepszym nośnikiem tegoż gazu. W warunkach tych połowiczny rozpad gazu wyniesie około 30 minut.
Procesom ozonowania poddaje się także zawarte w wodzie: pestycydy, związki organiczne i nieorganiczne oraz ścieki.

Jaka powinna być temperatura ozonowanej wody?


Czym temperatura wody wyższa, tym mamy większy spadek ilości zawartego w niej ozonu. Przy temperaturze wody około 40°C ozon prawie całkowicie zanika. Tym samy proces ozonowania ciepłej wody mija się z celem.
Podobnie wygląda sytuacja przy magazynowaniu wody ozonowej. W związku z krótkim czasem półtrwania ozonu w wodzie, jej magazynowanie nie ma sensu.

Zalety ozonowania wody


Proces ozonowania wody niesie za dobą bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie różnego rodzaju drobnoustrojów i mikroorganizmów, takich jak na przykład bakterie, wirusy, grzyby oraz eliminację pestycydów. Ważną informacją jest fakt, że ozon utlenia rozpuszczone w wodzie żelazo i mangan. Przeprowadzony proces ozonowania "odbarwia wodę" i polepsza jej walory smakowe oraz zapach. Zastosowanie ozonu w wodzie jest znacznie szersze niż może się wydawać. Ozon utlenia związki organiczne oraz zwiększa ich mikroflotację. Proces ozonowania utlenia również rozpuszczone związki nieorganiczne, takie jak cyjanki, siarczki oraz azotany. Potencjał oksydacyjno-redukcyjny ozonu, znajduje coraz to częstsze zastosowanie w dezynfekcji wody pitnej oraz basenowej.

W jakim celu ozonuje się wodę użytkową?

Ozonowanie wody przeprowadzane jest przede wszystkim do uzdatniania wody użytkowej, a ponadto również do zapewnienia optymalnych parametrów wody w basenach pływackich.
Ozonowanie skutecznie dotlenia wodę, pozbawia ją chloru, bakterii, metali ciężkich oraz chloroformu. Po około 30 minutach od zakończenia procesu ozonowania wodę można używać do picia, gotowania czy też mycia zębów. Zalecana jest w problemach skórnych, między innymi grzybicach skóry.

Czy ozon eliminuje pestycydy z żywności?

Ozon eliminuje z żywności pestycydy, hormony, konserwanty, fosforany, azotany, azotyny, antybiotyki, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, substancje chemiczne, glifosat, metale ciężkie, niszczy bakterie, wirusy, pleśnie, zarodniki grzybów, poprawia jej smak oraz przedłuża przydatność do spożycia.


Jak ozonować wodę?

Aby proces ozonowania wody był przeprowadzany w możliwie najlepszy oraz najbezpieczniejszy sposób, konieczne będzie zlecenie tego typu usług profesjonalnym firmom oferującym sprzedaż oraz montaż odpowiednich instalacji do ozonowania wody w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, itp..
Przedsiębiorstwa te posiadają bowiem odpowiedni sprzęt, a ponadto zatrudnieni w nich pracownicy zostali odpowiednio w tym celu przeszkoleni. W przypadku ozonowania wody, zużycie ozonu wynosi od 0,6 do 4 gram na metr sześcienny. Wszystko uzależnione jest od stopnia zanieczyszczenia samej cieczy, jej rodzaju np. ścieków.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.