UWAGA
Instrukcja wspólna dla modeli:

1. Model IdealUVCPower 36W   - wbudowana 1 lampa
2. Model IdealUVCPower 72W   - wbudowane 2 lampy
3. Model IdealUVCPower 108W - wbudowane 3 lampy
4. Model IdealUVCPower 144W - wbudowane 4 lampy

Oczyszczacze powietrza IdealUVCPower 

                                    Instrukcja obsługi  

Sprawdź, który z oczyszczaczy powietrza kupujesz. Od tego zależy możliwość włączenia określonej ilości lamp.

 

1. Włączanie oczyszczacza powietrza IdealUVCPower

Włącz urządzenie - naciśnij przycisk

2. Test lamp UV-C

System przeprowadza test sprawności poszczególnych lamp

3. Potwierdzenie sprawności poszczególnych lamp

1 lampa - kolor żółty - sprawna
2 lampa - kolor żółty - sprawna
3 lampa - kolor żółty - sprawna
4 lampa - kolor żółty - sprawna
Pojawienie się koloru czerwonego przy danej lampie świadczy o jej spaleniu lub jej braku

4. Ekran powitalny

 • Seria profesjonalna
 • Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 3.5"

 • Informacja o przekroczeniu parametrów pracy
 • [19°C] - czujnik temperatury

 • [49%] - czujnik wilgotności

 • [11:06] - aktualna godzina

 • [27-11-2023] - aktualna data

 • [PONIEDZIAŁEK] - aktualny dzień

 • [PL]- przycisk zmiany języka obsługi

 • Obsługa urządzenia w językach: PL, DE, FR, EN

 • [Parametry: °C  oraz wilgotności w % podświetlone na czerwono] - informują o przekroczeniu zalecanych parametrów pracy urządzenia

5.   Ekran kodu PIN


 • PIN - przejście do ekranu ustawień należy podać swój kod PIN - maksymalnie 6 cyfr
 • UWAGA- utrata swojego kodu PIN uniemozliwi wejście w panel ustawień
 • Fabryczny numer PIN to "0".
 • Po wpisaniu hasła PIN potwierdź przyciskiem [OK] - potwierdzanie kodu
 • [C] - kasuje wpisany PIN /KOD
 •   PIN - zmiana hasła PIN w sekcji PROGRAMY

6. Funkcje panela startowego w trybie pracy 
    MANUALNEJ

 • [zielone kropki] - wskaźnik ilości włączonych lamp zależnie od modelu
 • [5] - wskaźnik siły nadmuchu / regulator nadmuchu 1-5
 • [strzałka w lewo] - zmniejszenie ilości nadmuchu
 • [strzałka w prawo] - zwiększenie ilości nadmuchu
 • [M] - praca manualna tryb aktywny kolor zielony
 • [A] - praca według ustawień automatycznych kolor biały nieaktywny
 • [UVC] - przejście do ustawień [dotknij i przytrzymaj przez chwilę]
 • [10-09-2022] - ustawienie daty - dotknij i przejdź do ustawień aktualnej daty, godziny, minuty, dnia tygodnia oraz miesiąca i roku
 • [ Czerwony przycisk ] - informacja o pracy/ jego dotknięcie i zmiana koloru na zielono powoduje wstrzymanie pracy urządzenia

7. Praca w trybie MANUALNYM

Informacja o ilości właczonych lamp UV-C
UVC #1 / kolor zielony - włączona lampa 1
UVC #2 / kolor zielony - włączona lampa 2
UVC #3 / kolor zielony - włączona lampa 3
UVC #4 / kolor zielony - włączona lampa 4

8. Praca w trybie MANUALNYM

Informacja o włączeniu lapmy UVC #2 i UVC #4 w trybie MANUALNYM
UVC #2 - kolor zielony - włączona
UVC #4 - kolor zielony - włączona

9. Tryby pracy

Oznaczenia trybów pracy
Tryb pracy MANUALNEJ
Tryb pracy AUTOMATYCZNEJ / cykl 1
Tryb pracy Automatycznej / cykl 2

10. Praca w trybie AUTOMATYCZNYM - cykl 1
   dla lampy : 1, 2, 3 ,  4

 • Informacja o ustawieniach poszczególnych lamp
 • Ustawienia włączenia: dnia tygodnia ( pojawia się podświetlenie na zielono) oraz godziny dla każdej z lamp ( podświetlenie na biało
 • Ustawienia wyłączenia:  dnia tygodnia oraz godziny dla każdej z lamp osobno

11. Panel ustawień parametrów  lamp w trybie AUTOMATYCZNYM

 • Urządzenie pozwala na włączenie określonej ilości lamp (zależnie od modelu)
 • Urządzenie pozwala na wyłączenie określonej ilości lamp
 • Informacja o wyłączeniu/włączeniu poszczególnych lamp - przycisk kontrolny lampy zmienia się na kolor czarno/biały/
 •  Na powyższym przykładzie, przy każdej lampie dni tygodnia podświetlają się na zielono - kolor ten świadczy o ustawieniu parametrów dni tygodnia dla danej lampy w trybie AUTOMATYCZNYM
 •  Po przyciśnięciu na daną lampę przechodzimy do ustawień danej lampy
 • Ustawienia parametrów czasu pracy - naciśnij na wybraną lampę i ustaw jej czas pracy: włączenia/wyłączenia

12. Przykład ustawień cyklu 1 w trybie AUTOMATYCZNYM dla lampy 1, 2, 3 i 4

 1. Praca lampy pierwszej :   od godz. 6:30 - 23:59 Włączono wszystkie dni tygodnia: PN, WT, SR, CZ,PT, SO, N
 2. Praca lampy drugiej:  od godz. 07:00 - 23:00 Włączono dni tygodnia: PN, WT, SR, CZ,PT, SO bez N
 3. Praca lampy trzeciej: od godz. 6:00 - 23:00 Włączono wszystkie dni tygodnia: PN, WT, SR, CZ,PT, SO, N
 4. Praca lampy czwartejod godz. 07:20 - 18:15    Włączono dni tygodnia: PN, WT, SR, CZ,PT, SO bez N  
 5. ZMIEŃ PIN - przycisk zmiany kodu dostępu
 6. PRZEBIEG - informacja o przebiegu lamp
 7. Ustawienia cyklu 2 - ustawienia wykonujemy jak przy cyklu 1

13. Panel ustawień czasu pracy w trybie  
    AUTOMATYCZNYM dla danej lampy

 • Praca lampy od godziny: 7:16
 • Praca lampy do godziny: 18:30
 • Ustaw dzień tygodnia lub dni w których lampa ma pracować :
 • PN - poniedziałek - praca włączona
 • WT - wtorek - praca włączona
 • SR - środa - praca włączona
 • CZ - czwartek - praca włączona
 • PT - piątek - praca włączona
 • SO - sobota - praca wył.
 • N- niedziela - praca wył.
 • 18:43 - u góry po prawej stronie: godzina 18:43 / aktualna godzina
 • SO - sobota - aktualny dzień tygodnia

14. Liczniki czasu pracy oraz włączeń

W urządzeniach zastosowano liczniki włączeń poszczególnych lamp, czasu pracy poszczególnych lamp oraz wentylatora.
Przykład dla: UVC #1 ON: 16 RBM: 17


 • UVC #1 - lampa 1 / pierwsza
 • [ON]: 16 - licznik pracy danej lampy w minutach
 • [RBM]: 17 - licznik ilości włączeń danej lampy
 1. [OK] - wyjście z ustawień
 2. [RBM] - to ilość przepracowanych minut dla poszczególnej lampy
 3. [WENT RBM] - to ilość przepracowanych minut samego wentylatora
 4. [OK] - przycisk potwierdź

15. Ustawienia daty, godziny, dnia tygodnia

Będąc na panelu wejściowym/głównym dotknij: aktualną datę

Pojawi się panel ustawień:

 • Ustawienia aktualnej godziny oraz minut (godzina: 19:00)
 • Ustawienia aktualnej daty ( data: 10.09.2022 rok)
 • [SO] - ustawienia aktualnego dnia tygodnia (SO - sobota)
 • [OK] - przycisk potwierdź
 • [ANULUJ] - przycisk anulowania zadanych parametrów

16. Wymiana filtra powietrza / dolna szuflada

Wysuń dolną szufladę / jak na zdjęciu
Wymień filtr
Filtr można wyprać w delikatnym detergencie
Po dokładnym osuszeniu można go ponownie użyć

17. Wymiana filtra powietrza/ górnego

Ściągnij górną osłonę wentylatora / delikatnie podważ
Wymień filtr
Filtr mozna wyprać w delikatnym detergencie
Po dokładnym osuszeniu można go ponownie użyć

18. Zdjęcie przykładowe lampy IdealUVCPower

1. Model IdealUVCPower 36W:
     wbudowana 1 lampa
2. Model IdealUVCPower 72W:
     wbudowane 2 lampy
3. Model IdealUVCPower 108W:
     wbudowane 3 lampy 
4. Model IdealUVCPower 144W:
     wbudowane 4 lampy                                                                                              
                                                                                                               

Uwaga

Sprawdź, którą z lamp kupujesz. Od tego zależy możliwość włączenia określonej ilości lamp.
      
 •            Model IdealUVCPower 36W    ma wbudowaną tylko 1 lampę
 • Model IdealUVCPower 72W     ma wbudowane 2 lampy
 •  Model IdealUVCPower 108W   ma wbudowane  3 lampy
 • Model IdealUVCPower 144W   ma wbudowane 4 lampy


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.