Funkcje sterownika IdealOZON V2.5

Ozonator/generator ozonu - technologia KWARCOWA Platinum Quartz
Instrukcja obsługi

1.   Ekran powitalny

 • Na ekranie wyświetla się się informacja o temperaturze i wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora oraz maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia
 • W przypadku przekroczenia określonych parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono. Praca w takich warunkach nie powinna być wykonywana
 • Wyświetlacz LCD 2.5"

2. Zmiana języka sterownika

Dotknięcie pola przycisku języka spowoduje zmianę na odpowiedni język:
PL - polski
EN - angielski
DE - niemiecki
FR - francuski

3.   Przejście do ustawień

Dotknięcie pola górnej części ekranu powitalnego spowoduje przejście do ekranu odblokowania

4. Ekran odblokowujący

 • Aby przejść do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący
 • Fabryczny numer PIN to 0 lub Ok
 • Po wpisaniu PIN’u - potwierdź przyciskiem [OK].
 • Przycisk [C] kasuje wpisywany PIN
 • Zmiana PIN - dotknij pola ZMIEŃ PIN
 •  Pojawi się X
 • Wpisz fabryczny lub swój nadany wcześniej kod i potwierdź OK
 • Wyświetli się informacja NOWY PIN
 •  Wpisz nowy numer PIN i potwierdź OK
 • Od tego momentu wejdziesz w ustawienia tylko nowo nadanym numerem PIN
 • 5. Ekran ustawień ozonatora

  Proste intuicyjne ustawienia parametrów ozonatora:
  OZON – ustawienia ilości generowanego O3 wyrażone w g/h
  (płynna regulacja wydajności generowanego ozonu)
  PRACA – czas pracy ozonatora w minutach 1-999 minut
  PRZERWA – czas przerw pomiędzy cyklami pracy w minutach 1-999 minut
  ILOŚĆ CYKLIliczba cykli pracy ozonatora 1-999
  WENTYLATOR – dodatkowa praca wentylatora (cyrkulacja) po zakończeniu pracy w minutach
  OPÓŹNIENIE – opóźnienie startu pracy ozonatora w minutach

  6. Płynna regulacja ilości ozonu

  Regulacja co 1g - zależnie od modelu w zakresie od:
  2-3-4-5-6-7-8-9 ... do 20g/h (2-20g)
  4-5-6-7-8-9-10 ... do 40g/h (4-40g)
  6-7-8-9-10-11- ... do 60g/h (6-60G)
  8-9-10-11-12- ...  do 80g/h ( 8-80G)

  7. Funkcja praca

  Funkcja praca   - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1-999 minut

  8. Funkcja przerwa

  Funkcja służy do ustawienia czasu przerwy między kolejnymi cyklami w zakresie od 1-999 minut

  9. Funkcja ilości cykli

  Funkcja ustawień cykli służy do ustawień pracy cyklicznej / ilości kolejnych włączeń w zakresie od 1-999 cykli

  10. Funkcja WENTYL.

  Funkcja służy do ustawień dodatkowej pracy wentylatora
  w zakresie od 10-999 minut
  Fabryczne ustawienia dodatkowej pracy wentylatora - 10 minut

  11. Funkcja STOP

  STOP - służy do wstrzymania pracy urządzenia lub powrotu do poprzedniego panela

  12. Funkcja opóźnienia startu

  Funkcja służy do ustawień opóźnienia startu urządzenia w zakresie od 1-999 minut
  Naciśnięcie O.STARTU uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia lampy generującej ozon ( wyraz WENTYL.+ podświetla się na zielono)

  13. Koniec procesu ozonowania

  KONIEC - informacja o zakończonym procesie ozonowania

  14. Przykładowe ustawienia

  OZON - wydajność 20g
  PRACA - 1 minuta
  PRZERWA - 1 minuta
  IL. CYKLI - 2 cykle
  WENTYL. + - dodatkowa praca 10 minut
  5 - poziom pracy wentylatora
  ( regulacja wentylatora w zakresie 1-5 dostępna tylko w wersji TURBO )

  Ekran edycji ilości ozonu w g/h

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 g/h
   " 020" - to ustawione 20 g/h
   " 145" - to ustawione 145 g/h

  Ekran edycji czasu pracy

  CZ. PRACY - ustawienia czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 001 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020" - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" - to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  Ekran edycji przerw między cyklami

  CZ. PRZERWY - ustawienia czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty przerwy
   " 020" - to ustawione 20 minut przerwy
   " 145" - to ustawione 145 minut przerwy

  Ekran edycji / ustawień cykli

  ILOŚĆ CYKLI - ustawienia ilości cykli w zakresie od 1-999
  Przykładowe ustawienia parametrów:
  " 002 " - to ustawione 2 cykle
   " 020" - to ustawione 20 cykli
   " 145" - to ustawione 145 cykli

  Ekran edycji dodatkowej cyrkulacji

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty cyrkulacji
   " 020" - to ustawione 20 minut cyrkulacji
   " 145" - to ustawione 145 minut cyrkulacji

  Ekran edycji opóźnienia startu

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty opóźnienia
   " 020" - to ustawione 20 minut opóźnienia
   " 145" - to ustawione 145 minut opźnienia

  Informacja o zakończeniu procesu ozonowania

  Zakończenie procesu ozonowania sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: KONIEC

  Po zakończeniu procesu ozonowania aby wrócić do ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk [STOP]

  Czas pracy urządzenia zostanie zapisany na liczniku czasu pracy