Instalacje ozonowania

Pierwsza instalacja ozonowania wody

Prawdopodobnie pierwsza instalacja ozonowania czyli  uzdatniania wody z wykorzystaniem ozonu została wykonana w 1959 roku  w Zakładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Ozonator/generator ozonu do wody - to urządzenie do dezynfekcji wody

Ozon wytworzony w procesie technologicznym przez niskoenergetyczne urządzenia nazywane powszechnie ozonatorami lub generatorami ozonu doskonale rozpuszcza się w zimnej wodzie o obojętnym pH. Im wyższe pH wody tym trwałość ozonu jest mniejsza.

Ozon jest doskonałym, tanim  środkiem dezynfekującym stosowanym powszechnie do uzdatniania wody pitnej.

Stosowany do utleniania czyli usuwania różnych zanieczyszczeń zawartych w wodzie, które wpływają na jej czystość, smak, zapach oraz barwę.

Samo ozonowanie wody polega na przepuszczeniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem (O3/ tlen trójwartościowy)

Ozon będąc bardzo silnym utleniaczem oraz środkiem dezynfekcyjnym jest związkiem bardzo nietrwałym, zaś jego pozostałości w wodzie po przeprowadzonym procesie ozonowania ulegają całkowitemu rozpadowi do tlenu. W wodzie eliminuje bakterie wirusy i grzyby czyli drobnoustroje znacznie szybciej niż powszechnie znany chlor. Nie łączy się z azotem amonowym, nie powoduje powstawania pochodnych chlorowych.

Na zawartość ozonu  wodzie ma wpływ między innymi temperatura, pH wody oraz ilość związków mineralnych/organicznych i nieorganicznych w niej zawartych.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.