Instalacje ozonowania

Pierwsza instalacja ozonowania wody

Prawdopodobnie pierwsza instalacja ozonowania czyli  uzdatniania wody z wykorzystaniem ozonu została wykonana w 1959 roku  w Zakładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Ozonator/generator ozonu do wody - to urządzenie do dezynfekcji wody

Ozon wytworzony w procesie technologicznym przez niskoenergetyczne urządzenia nazywane powszechnie ozonatorami lub generatorami ozonu doskonale rozpuszcza się w zimnej wodzie o obojętnym pH. Im wyższe pH wody tym trwałość ozonu jest mniejsza.

Ozon jest doskonałym, tanim  środkiem dezynfekującym stosowanym powszechnie do uzdatniania wody pitnej.

Stosowany do utleniania czyli usuwania różnych zanieczyszczeń zawartych w wodzie, które wpływają na jej czystość, smak, zapach oraz barwę.

Samo ozonowanie wody polega na przepuszczeniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem (O3/ tlen trójwartościowy)

Ozon będąc bardzo silnym utleniaczem oraz środkiem dezynfekcyjnym jest związkiem bardzo nietrwałym, zaś jego pozostałości w wodzie po przeprowadzonym procesie ozonowania ulegają całkowitemu rozpadowi do tlenu. W wodzie eliminuje bakterie wirusy i grzyby czyli drobnoustroje znacznie szybciej niż powszechnie znany chlor. Nie łączy się z azotem amonowym, nie powoduje powstawania pochodnych chlorowych.

Na zawartość ozonu  wodzie ma wpływ między innymi temperatura, pH wody oraz ilość związków mineralnych/organicznych i nieorganicznych w niej zawartych.