Sterownik V3M   IdealOZON CZ.I

Instrukcja: Ozonatora z miernikiem stężenia ozonu - zależnie od modelu w zakresie od 1-20PPM lub  1- 100 PPM

1.   Ekran powitalny

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 3.5"


Na ekranie wyświetla się się informacja o temperaturze i wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora oraz maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia

W przypadku przekroczenia określonych parametrów wilgotności i temperatury, dane pole zmienia się na czerwono. Praca w takich warunkach nie powinna być wykonywana.

.

2.   Zmiana języka sterownika

Dotknięcie pola przycisku języka spowoduje zmianę na odpowiedni język:
PL - polski
EN - angielski
DE -  niemiecki
FR - francuski

3.   Przejście do ustawień

Dotknięcie pola górnej części ekranu powitalnego spowoduje przejście do ekranu odblokowania

4. Ekran odblokowujący

Aby przejść do ekranu ustawień należy podać prawidłowy PIN odblokowujący.

Fabryczny numer PIN to 0.

Po wpisaniu PIN’u należy nacisnąć przycisk [OK].

Przycisk [C] kasuje wpisywany PIN

PIN można zmienić w sekcji PROGRAMY


5.  Ekran ustawień

Ustawienia główne parametrów ozonatora:

OZON – moc generatora wyrażona w g/h

CZAS PRACY – czas pracy ozonatora w minutach

CZAS PRZERWY – czas przerw pomiędzy cyklami pracy w minutach

ILOŚĆ CYKLIliczba cykli pracy ozonatora

WENTYLATOR – dodatkowa praca wentylatora (cyrkulacja) po zakończeniu pracy w minutach

OPÓŹNIENIE – opóźnienie startu pracy ozonatora w minutach

6.  Edycja parametrów podstawowych

Dotknięcie odpowiedniego pola spowoduje wejście w edycję danego parametru, np.:

 •  ilości generowanego ozonu zależnie od gramatury urządzenia, np:
 •  2-20g/h, 4-40g/h, 6-60g/h, 9-90g/h, 10-100g/h, 12-120g/h, 14-140g/h, itd
 •  czasu pracy w zakresie od 1min-999 minut
 •  czasu przerwy w zakresie od 1-999 minut
 •  ilości cykli w zakresie od 1-999
 •  czasu pracy wentylatora ( dodatkowej cyrkulacji) w zakresie od 1-999 minut
 •  opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
 •  itd.

Tryb M - manualny

TRYB M - ustawienia manualne podświetlone na zielono
POMIAR PPM - pomiar stężenia ozonu aktywny :
 •  kolor zielony stężenie 0-0.1 PPM
 • kolor czerwony stężenie powyżej 0.1 PPM

TRYB A - automatyczny

TRYB A - praca automatyczna według zadanego stężenia PPM - włączenie powoduje podświetlenie kolorem żółtym

POMIAR PPM - pomiar stężenia ozonu aktywny:

 • kolor zielony stężenie od 0-0.1 PPM
 • kolor żółty stężenie ozonu od 0.1 PPM do zadanej wartości np. 3 PPM - jak na zdjęciu
 • kolor czerwony oznacza osiągnięcie zadanego poziomu PPM np. 3 PPM jak wyżej oraz utrzymanie zadanych parametrów stężenia w PPM

Przykładowa praca TRYB A
 • OZON PPM 1 - zadany poziom stężenia ozonu 1 PPM
 • POMIAR PPM 0.8 - pomiar PPM w trakcie wzrostu stężenia co 1 sekundę
 • w trakcie pracy stężenie ozonu w zadanym zakresie od 0.1 do 1 PPM będzie podświetlone na żółto

 • Przykładowa praca TRYB A

  POMIAR PPM 1.1 - osiągniecie zadanego pomiaru / podświetlenie na kolor czerwony
  Po spadku zadanego stężenia do poziomu 0.9 PPM

  Dodatkowa praca wentylatora

  Po zakończeniu pracy urządzenia, następuje dodatkowa praca wentylatora / cyrkulacja.
  Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy samego wentylatora.
  Użytkownik ma jednak możliwość zmiany ustawień czasu pracy wentylatora w zakresie od
  10 -999 minut.
  Funkcja ta służy do utrzymania równomiernego stężenia ozonu w pomieszczeniu oraz zapobiega osadzaniu się ozonu przy podłodze.

  Potwierdzenie zakończenia pracy - koniec

  KONIEC - potwierdzenie zakończenia pracy urządzenia

   Sterownik V3M   IdealOZON  cz.II

  Zastosowanie sterownika ozonatora z użyciem programów automatycznych

  7. Przykładowy ekran edycji


  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020"  - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" -  to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  8.  Automatyczne obliczanie parametrów ozonowania na podstawie zadanej kubatury pomieszczenia

  Należy podać wysokość, szerokość oraz długość pomieszczenia w metrach[m]. Po naciśnięciu przycisku [OK] sterownik zostanie ustawiony na optymalne wartości cyklu ozonowania. Ustawione parametry zostaną wyświetlone. Poszczególne parametry można dowolnie zmieniać


  9. Automatyczne programy do ozonowania samochodów: SEDAN, COMBI, SUV, VAN, BUS  oraz wybranych kubatur: 20 m³, 50 m³, 75 m³, 100 m³ 


  Automatyczne programy służą do optymalnego ozonowania pojazdów, jak również pomieszczeń o ustalonej kubaturze. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku / pola od  1-9 sterownik obliczy oraz wyświetli optymalne parametry ozonowania


  10. Zmiana PIN

  Po wybraniu opcji Zmień PIN pojawi się okno umożliwiające wpisanie nowego kodu PIN z maksymalną ilością 6 cyfr

  11. Zmiana PIN / potwierdzenie zmiany


  Po naciśnięciu przycisku [OK] pojawi się kolejne okno z prośbą o jego powtórzenie. Przy zgodnych obu kodach pojawi się informacja OK

  12. Włączenie dodatkowych akcesoriów -    Lampa UV

  Jeżeli w ozonatorze została zainstalowana lampa UV, będzie można ją włączyć.

  13. Włączenie dodatkowych akcesoriów - Jonizator

  Jeżeli w ozonatorze został zainstalowany Jonizator, będzie można go włączyć.

  14. Uruchomienie ozonowania

  W celu rozpoczęcia ozonowania należy dotknąć pole [START]

  15. Odliczanie opóźnienia startu

  Rozpocznie się odliczanie opóźnienia startu

  16.  Praca

  Ozonator pracuje w wybranych parametrach. Poszczególne tryby pracy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  17. Przerwa

  Tryby przerwy zostały pokazane na wyświetlaczu. Zakres ustawień od 1 do 999 minut

  18. Cykle


  Tryby cykli pokazane na wyświetlaczu.
  Zakres ustawień od 1 do 999 

  19. Dodatkowa praca wentylatora

  Po ostatnim cyklu następuje dodatkowa praca wentylatora. Programowo zapisano 10 minut dodatkowej pracy. Istnie możliwość ustawień pracy wentylatora w zakresie od 10 do 999 minut

  20. Zakończenie procesu ozonowania


  Zakończenie procesu ozonowania sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem: KONIEC

  Czas pracy urządzenia zostanie zapisany na liczniku czasu pracy

  21. Wstrzymanie procesu ozonowania

  Aby przerwać w dowolnym momencie ozonowanie należy nacisnąć przycisk [STOP]

  22. Koniec ozonowania

  Po zakończeniu procesu ozonowania aby wrócić do ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk [STOP]

  Panel startowy

   

  Widok panela startowego

  Przykładowy ekran edycji czasu pracy

  Przykładowe ustawienia parametrów:
   " 002 " - to ustawione 2 minuty pracy urządzenia.
   " 020" - to ustawione 20 minut pracy urządzenia
   " 145" - to ustawione 145 minut pracy urządzenia

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

  Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
  Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
  Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.