Ozonowanie kurników

Skuteczna metoda dezynfekcji kurników, a zastosowanie kwarcowych ozonatorów powietrza


Aby warunki panujące wewnątrz kurnika sprzyjały rozwojowi drobiu, konieczne jest regularne przeprowadzanie różnego typu / rodzaju procesów dezynfekcji.  Jednym z nich jest ozonowanie za pomocą ozonatora. Jego zadaniem jest stworzenie wewnątrz pomieszczeń warunków odpowiednich do hodowli zwierząt. Ozonowanie ma na celu pozbycie się szkodników/ gryzoni, takich jak myszy, szczury, a także wszelkich roznoszonych w ten sposób zarazków.


Ozonowanie kurników - jak jest przeprowadzane?

Aby ozonowanie mogło być przeprowadzone w sposób bezpieczny oraz maksymalnie skuteczny, konieczne jest  zastosowanie nowoczesnych urządzeń do tego przystosowanych. Do tego celu wykorzystuje się specjalne generatory ozonu , które  zasysając powietrze do urządzenia oraz przepuszczając je przez lampy wyładowcze, generują wyładowania koronowe. W taki sposób powstaje O3 (ozon), który to jest odpowiedzialny za dezynfekcję pomieszczeń.
Bardzo istotą informacją jest fakt, że przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z ozonowaniem, należy dokładnie oczyścić cały kurnik, usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a dezynfekowane pomieszczenie powinno być puste. Na czas prowadzonej dezynfekcji, wszystkie zwierzęta powinny zostać przeniesione do innego pomieszczenia tak , aby realizowane prace nie stanowiły dla nich zagrożenia. Należy zamknąć oraz zabezpieczyć, wszelkie kratki wentylacyjne oraz otwory, które mogą docelowo spowodować przypadkowe przedostawanie się gazu O3 do innych pomieszczeń.
Istotne jest, aby wszelkie zalegające nieczystości, takie jak resztki paszy, ściółka czy też pajęczyny zostały usunięte, ponieważ w głównej mierze to w takich miejscach żyje ogromna ilość mikroorganizmów.

Czy ozonowanie kurników jest skuteczne?

Na skuteczność ozonowania kurników ma wpływ wiele aspektów/czynników. Pod uwagę należy wziąć między innymi, wilgotność panującą wewnątrz pomieszczeń , temperaturę powietrza, jakość sprzętu użytego do powyższego procesu, wydajność urządzenia - ozonatora, a także doświadczenie osób prowadzących prace. Bardzo istotnym faktem jest wydajność ozonatora (generator do dezynfekcji) oraz jego jakość, tu wskazać należy, na kwarcowe generatory ozonu, których trwałość lamp kwarcowych dochodzi do 100 000 godzin pracy. Są to urządzenia, tzw. bezpłytkowe z zastosowaniem lamp kwarcowych (rur kwarcowych). Ich zaletą jest brak awaryjnych płytek ceramicznych, wymagających regularnego czyszczenia oraz cechujących się niską żywotnością.

Generator do ozonowania pomieszczeń czyli oczyszczacz powietrza z wirusów, bakterii, grzybów oraz generator do dezynfekcji to wytwornica ozonu.Nowa generacja wytwornic ozonu, to tak zwane generatory kwarcowe, lampy kwarcowe czy rury kwarcowe. Odpowiadają one za znacznie większą żywotność urządzenia do produkcji ozonu, oraz jakość wygenerowanego ozonu.
Ozon skutecznie zwalcza większość mikroorganizmów, przede wszystkim pierwotniaki, wirusy i grzyby. Szacuje się, że powyższa metoda eliminacji mikroorganizmów, jest wielokrotnie skuteczniejsza oraz szybsza niż chociażby chlor, który również jest stosowany do dezynfekcji pomieszczeń. Bardzo ważnym jest , aby ozonowanie przebiegało w pomieszczeniach pustych. Po jego zakończeniu konieczne jest dokładne przewietrzenie ozonowanych wnętrz - pomieszczeń, ponieważ stężenie ozonu przekraczające zalecane dawki może być niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.