Gdzie stosować ozonatory wody? Do czego służą ?

Dezynfekcja wody - zastosowanie ozonu w przemyśle oraz domu


Ozonowanie to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji wody, produktów spożywczych oraz powierzchni produkcyjnych. Ozonowanie na szeroką skalę, znalazło zastosowanie w zakładach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej w zakładach produkcji rolno-spożywczej, przetwórstwie mięsnym, drobiarskim oraz rybnym. Rolnicy wykorzystują ozon do dezynfekcji kurników, jaj, wody, chlewni i obór. Normą stało się dezynfekowanie ozonem basenów, ścieków, linii produkcyjnych, wentylacji oraz klimatyzacji.
Ozonowanie czy też mycie wodą ozonowaną płodów rolnych ( owoców, warzyw, itp.), znacznie przedłuża ich trwałość, chroni przed szkodliwym działaniem bakterii, grzybów czy pierwotniaków.
Pozostałe stosowane obecnie metody dezynfekcji to dezynfekcja: związkami chloru, nadtlenkiem wodoru, kwasem nadoctowym, promieniowaniem gamma czy ultrafioletowym, dlatego ozonowanie stało się najkorzystniejszą metodą dezynfekcji.
Prostym sposobem na zbadanie jakości dezynfekcji metodą ozonowania jest dokonanie porównania pomiędzy trwałością warzyw czy owoców poddanych ozonowaniu oraz partii owoców/ warzyw niepoddanych ozonowaniu.
Tu zauważamy znaczną różnicę. Ozonowanie znacznie wydłuża okres przydatności do spożycia powyższych produktów, zapewnia czystość mikrobiologiczną, eliminuje potrzebę stosowania środków chemicznych. Badania bakterii, grzybów czy oznaczania pestycydów na ozonowanych warzywach/owocach, dowodzą skuteczności ozonu.
Tym samym dowodzą, iż ozon znacznie  poprawia jakość mikrobiologiczną artykułów spożywczych, pomaga usunąć z żywności pestycydy, azotany, fosforany, azotyny, antybiotyki, hormony oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
Ozon został uznany jako związek zwalczający drobnoustroje z żywności na podstawie dyrektyw : FDA Federal Register Vol. 66 No. 123 z dnia 26.06.2001( Agencja Żywności i Leków USA)  oraz FSIS Directive 7120.1 z dnia 17.12.2002 USA ( Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych). Czytaj więcej / rodzaje ozonatorów wody:

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.