Dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Ozonowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych ozonatorem idealOzon

Dezynfekcja w obiektach użyteczności publicznej, budynkach prywatnych wymaga ścisłej kontroli osób odpowiedzialnych za ozonowanie oraz osób przebywających w ozonowanym pomieszczeniu. Dotyczy to stężeń ozonu pomieszczeniach  oraz rygorystycznego nadzoru powyższego procesu. Należy pamiętać, że ozon jest silnym środkiem biobójczym oraz utleniającym w związku z powyższym ochrona osób pracujących w tych pomieszczeniach jest priorytetem.
Pamiętać należy, iż mechanizm przenoszenia chorób zakaźnych, za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zależy od aktywności czynnika zakaźnego, procesu jego wnikania do organizmu człowieka oraz mechanizmu redukcji czynników zakaźnych we wnętrzach użytkowanych pomieszczeń, min. metod uzdatniania nawiewanego powietrza.

Dezynfekując pomieszczenia należy uwzględnić okres życia oraz aktywność różnych patogenów

znajdujących się w powietrzu. Kaszel, kichanie, rozmowa, oddychanie  powodują emitowanie kropli aerozolu wodno-powietrznego, zawierającego wydzieliny z dróg oddechowych oraz inne substancje nieorganiczne i organiczne. Substancje te po zetknięciu się z różnymi powierzchniami, w tym instalacjami  wentylacyjno-kanalizacyjnymi często stanowią rezerwuar różnych drobnoustrojów, które dzięki systemom wentylacyjno-klimatyzacyjnym mogą rozprzestrzeniać się na poszczególne pomieszczenia. Filtry stosowane w systemach rekuperacji, wentylacji oraz klimatyzacji w zależności od ich klasy oraz sprawności często nie stanowią pełnego zabezpieczenia w tym zakresie. Dlatego chroniąc się przed nadmierną ekspozycją na czynniki chorobotwórcze w przypadku stosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji wraz z wentylacją, we wszelkich obiektach użytkowych należy stosować wysoki reżim sanitarny.
Po ozonowaniu układów wentylacji, klimatyzacji czy pomieszczeń wentylowanych mechanicznie,  czyli za pomocą cyrkulacji, należy w danej instalacji zastosować odpowiednie, wysokiej klasy filtry powietrza  zgodne z aktualną klasyfikacją filtrów oraz normami określającymi ich sprawność.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.