funkcje/ozonatorc Platinum Quartz z modulatorem idealOzon I ozonator powietrza I funkcje sterownika

Sterownik polskiego producenta ozonatorów idealOZON

Funkcje: sterownik ozonatora Platinum Quartz
 • prosta, intuicyjna obsługa sterownika
 • czytelny sterownik, własnej produkcji z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem elektronicznym oraz możliwością ustawiania parametrów

Funkcje sterownika

 • PRACA
 • PAUZA
 • CYKLE
 • USTAWIENIA GRAMATURY GENEROWANEGO OZONU
 • LICZNIK CZASU PRACY
 • WYBÓR JĘZYKÓW
 • USTAWIENIA PRACY WENTYLATORA
 • USTAWIENIA OPÓŹNIENIA STARTU

PRACA

•   STEROWNIK – prosta, intuicyjna obsługa sterownika

•   PRACA - czas pracy regulowany w zakresie od 1- 999 minut :

    maksymalnie 16h 39minut

•   PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli

•   OPÓŹNIENIE PRACY – opcja ustawienia opóźnienia pracy urządzenia od 1-999 minutPAUZA

 • PAUZA – służy do ustawienia długości przerw między cyklami w zakresie od 1-999 minut

CYKLE

 • CYKLE – możliwość wydłużenia czasu pracy i ustawienia pracy cyklicznej / ilości cykli według potrzeb w zakresie 1-999 cykli

FUNKCJE

 • GRAMATURA – funkcja ustawienia gramatury/wydajności od 10% - 100% z krokiem co 10%, ( 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ) WYDŁUŻENIE PRACY WENTYLATORA - funkcja wydłużenia czasu pracy wentylatora w zakresie od 1-999 minut po zakończeniu pracy urządzenia, celem lepszego rozprowadzenia ozonu w całym pomieszczeniu
 • OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA – po zakończeniu pracy ozonatora na stałe zapisane 10 minutowe opóżnienie wyłączenia pracy wentylatora, tzw. dodatkowa cyrkulacja
 • OPÓŻNIENIE STARTU – na stałe zaprogramowane 1 minutowe opóżnienie pracy ozonatora dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
 • WYBÓR JĘZYKÓW – PL/polski, EN/angielski, DE/niemiecki, FR/francuski
 • LICZNIK CZASU PRACY - wbudowany licznik czasu pracy urządzenia    / tzw.przebiegOPÓŹNIENIE STARTU

 • OPÓŹNIENIE STARTU – na stałe zaprogramowane 1 minutowe opóźnienie pracy ozonatora dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
 • FUNKCJA USTAWIENIA OPÓŹNIENIA STARTU - według potrzeb użytkownika

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

 • POTWIERDZENIE STARTU –  aby włączyć urządzenie, ustawienia parametrów pracy należy potwierdzić przyciskiem TAK
 • ZMIANA PARAMETRÓW generowanego ozonu - naciśnij ZMIEŃ

Proces pracy urządzenia zakończony

KONIEC PRACY – po zakończeniu pracy wytwornicy ozonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: PROCES ZAKOŃCZONY, natomiast wentylator pracuje jeszcze minimum 10 minut -999 minut (w zależności od ustawień pracy wentylatora).