Co nas wyróżnia na tle konkurencji
       
  •          NASZE PRODUKTY ZOSTAŁY PRZEBADANE w w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Zabrze
   • generator kwarcowy własnej produkcji oparty na technologii Platinum Quartz
   • sterownik własnej produkcji
   • regulacja wydajności generowanego ozonu 10 poziomów: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% , 60%, 70%, 80%, 90%, 100%  - pow. rozwiązanie zastępuje 10 osobnych ozonatorów
   • zastosowaliśmy dwa rodzaje filtrów przeciwzakłóceniowych spełniających normy ElectroMagnetic Compability - EMC
   • jesteśmy producentem tub ozonowych
   • w stosunku do płytek ceramicznych - znacznie dłuższa żywotność lamp kwarcowych
     w  zależności od warunków pracy na poziomie  80 000 rh -100 000 rh
   • tuby ozonowe wykonane z wysokiej jakości elektrod
   • brak awaryjnych płytek ceramicznych, cechujących się niską żywotnością, wymagających regularnego czyszczenia
   • do budowy naszych urządzeń nie stosujemy  aluminium
   • zastosowaliśmy dwa rodzaje filtrów przeciwzakłóceniowych
   • wszystkie nasze urządzenia zostały uziemione
   • urządzenia z klasą szczelności IP20
   • wysoka jakość produkowanego ozonu
   • zredukowana ilości szkodliwych tlenków azotu
   • obudowa ze stali nierdzewnej typu non stick
   • wysoki poziom wykonania urządzenia
   • zastosowane ergonomiczne, masywne uchwyty
   • zależnie od typu urządzenia, istnieje możliwość rozbudowy / zwiększenia wydajności
   • praca ciągła urządzenia / HOLD
   • solidna, prosta obudowa
   • niewielkie wymiary
   • urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości oraz wydajności przetwornice wysokiego napięcia, chłodzone powietrzem, wyposażone w radiator
   • Wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” :
   • Unii Europejskiej (UE )/ deklaracji zgodności EC (WE).
   • Posiada certyfikat CE Conformité Européenne

Rozbudowany sterownik ozonatora idealOZON z dotykowym wyświetlaczem

FUNKCJE OZONATORA  idealOZON PLATINUM QUARTZ ze sterownikiem naszej produkcji

Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium


Czytelny sterownik z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem elektronicznym oraz możliwością ustawiania parametrów:

 

 • STEROWNIK – prosta, intuicyjna obsługa sterownika
 • PRACA - czas pracy regulowany w zakresie od 1- 999 minut ( tzn.16 h 38minut )
 •  PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli
 •  OPÓŹNIENIE PRACY – opcja ustawienia opóźnienia pracy urządzenia od 1-999 minut
 •  PAUZA – służy do ustawienia długości przerw między cyklami w zakresie od 1-999 minut
 •  CYKLE – możliwość wydłużenia czasu pracy i ustawienia pracy cyklicznej / ilości cykli według potrzeb w zakresie 1-999 cykli
 •  GRAMATURA – funkcja ustawienia gramatury/wydajności od 10% - 100% z krokiem co 10%, ( 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% )
 •  WYDŁUŻENIE PRACY WENTYLATORA - funkcja wydłużenia czasu pracy wentylatora w zakresie od 1-999 minut po zakończeniu pracy urządzenia, celem lepszego rozprowadzenia ozonu w całym pomieszczeniu
 • OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA – po zakończeniu pracy ozonatora na stałe zapisane 10 minutowe opóźnienie wyłączenia pracy wentylatora, tzw. dodatkowa cyrkulacja
 • OPÓŹNIENIE STARTU – na stałe zaprogramowane 1 minutowe opóźnienie pracy ozonatora dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
 • WYBÓR JĘZYKÓW – PL/polski, EN/angielski, DE/niemiecki, FR/francuski
 • LICZNIK CZASU PRACY - wbudowany licznik czasu pracy urządzenia /przebieg
 • POTWIERDZENIE STARTU – po ustawieniu parametrów pracy należy potwierdzić ustawienia urządzenia, celem jego uruchomienia przyciskiem TAK
 •  POWRÓT DO USTAWIEŃ - do powrotu stawień użyj przycisku POWRÓT
 • KONIEC PRACY – po zakończeniu pracy wytwornicy ozonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: PROCES ZAKOŃCZONY, natomiast wentylator pracuje jeszcze minimum 10 minut -999 minut ( w zależności od ustawień pracy wentylatora )

 • Uwaga  przycisk HOLD na obudowie aktywny tylko w wersji ze sterownikiem manualnym w wersji elektronicznej jest zbędny ze względu iż funkcja została zastąpiona rozbudowaną funkcją: PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli