Instrukcja obsługi sterownika V2.4 

ozonatora kwarcowego IdealOZON Platinum Quartz

Panel dotykowy ozonatora ze sterownikiem V2.3

Ekran powitalny ozonatora

 • producent sterownika -  IdealOZON
 • wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD - 2.4"
 • informacja o temperaturze aktualnie panującej w obudowie
 •  informacja o wilgotności aktualnie panującej w obudowie ozonatora
 • informacja o maksymalnej wydajności zakupionego urządzenia 
 • automatyczny program czyszczenia ozonowej lampy kwarcowej / przedmuchiwanie - funkcja dotyczy urządzeń zakupionych po 10.05.2022r.


Funkcje sterownika V2.4

 • prosta, intuicyjna obsługa sterownika
 • funkcje: OZON, PRACA, PAUZA, CYKLE, GRAMATURA, LICZNIK CZASU PRACY
 • parametr OZON - wyświetla aktualnie ustawioną ilość generowanego ozonu
 • funkcje zmiany języka sterownika: PL-polski, EN-angielski, DE-niemiecki, FR-francuski


Regulacja wydajności ozonatora

 • płynna regulacja ilości generowanego  ozonu
 • wbudowany licznik czasu pracy generatora ozonu


PRACA


•   PRACA - czas pracy regulowany w zakresie od 1- 999 minut

•   PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli


Przykładowe ustawienia parametrów:

 " 003 " - to ustawione 3 minuty pracy urządzenia.
 " 030 " - to ustawione 30 minut pracy urządzenia
 " 145 " - to ustawione 145 minut pracy urządzeniaPAUZA


 • PAUZA – służy do ustawienia długości przerw pomiędzy cyklami w zakresie od 1-999 minut


CYKLE


 • wydłużenie czasu pracy urządzenia PRACA STAŁA   – max 999 minut x 999 cykli
 • ustawienia pracy cyklicznej / ilości cykli w zakresie 1-999 cykli


Ustawienia pracy wentylatora

 • ustawienia opóźnienia startu w zakresie od 1-999 minut
 • funkcja ustawienia opóźnienia wyłączenia wentylatora / dodatkowa cyrkulacja w zakresie 1 - 999 minut
 • fabrycznie zapisane opóźnienie wyłączenia wentylatora po 10 minutach
 • ustawienia pracy samego wentylatora w zakresie od 1-999 minut bez pracy generatora ozonu
 • wbudowany licznik czasu pracy
 • wybór języków: PL-polski EN-angielski, DE-niemiecki, FR-francuski


Pozostałe funkcje

 • możliwość włączenia pracy stałej na sterowniku
 • potwierdzenie startu, naciśnij - TAK
 • wycofanie się, naciśnij - NIE
 • procentowa zmiana ilości generowanego ozonu - naciśnij ZMIEŃ


Pozostałe przyciski funkcyjne ozonatora IdealOZON ze sterownikiem V2.3

 • TAK - służy do potwierdzania
 • ANULUJ - służy do wycofania się
 • znak + służy do zwiększania parametrów
 • znak - służy do zmniejszania parametrów
 • STOP - naciśnięcie spowoduje wyłączenie pracy urządzenia