Co to jest ozon?Ozon, zwany tritlenem lub trójtlenem (O3) - bardzo aktywna – alotropowa odmiana tlenu, składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Powstaje w górnej warstwie atmosfery ziemskiej pod wpływem nadfioletu docierającego do ziemi ze słońca. Gromadząc się w górnej warstwie atmosfery chroni organizmy żywe, żyjące na ziemi tworząc tzw. warstwę ozonową, która pełni ważną rolę w pochłanianiu części nadfioletu dochodzącego ze Słońca do Ziemi.  Powstaje również w trakcie wyładowań atmosferycznych oraz wyładowań koronowych wykorzystywanych m.in. w generatorach ozonu.
Może występować w dwóch stanach elektronowych: trypletowym (forma dwurodnika) i singletowym (forma 1,3 - dipola).
W normalnych warunkach jest gazem nietrwałym i rozpada się stopniowo do tlenu. Jego połówkowy czas rozpadu to około 20 - 30 minut w zależności od warunków w jakich się znajduje. Jest gazem dwukrotnie cięższym od powietrza.Posiada bardzo silne właściwości utleniające.
Ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych, a działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu 13 µg / dm3 (1g to 1 000 000 µg).
Dla porównania, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3 000 razy szybsze niż chloru. Posiada silne własności aseptyczne tym samym wykorzystywany jest min. do dezynfekcji / wyjaławiania wody pitnej, jako gaz dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wykorzystywany w procesach napowietrzania wody pochodzącej z ujęć głębinowych, wytrąca z wody nadmierne ilości związków żelaza i manganu.
Idealnie dezynfekuje powietrze, bardzo skutecznie usuwa najcięższe odory i zapachy. Eliminuje grzyby, pleśnie i ich zarodniki. Usuwa szkodliwe alergeny, wirusy, bakterie i roztocza.
Doskonale nadaje się do utrwalania żywności. Przyjazny dla środowiska oczyszczający, dezodoryzujący, usuwający nieprzyjemne zapachy oraz związki organiczne i chemiczne . Wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym jako silny środek biobójczy .
Jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych.


Ozonowanie zawsze powinno być dokonywane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz                   wykonywane przez wykwalifikowane i przeszkolone w tym celu osoby, wyposażone w środki ochrony osobistej.


Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu pozwala uzyskać odpowiednie stężenie w powietrzu i daje gwarancję uzyskania zamierzonego celu:

Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. ( znak: B-BK-547-47/20) dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19 :

http://psse-kalisz.pl/images/pobieralnia/hk/PZH.pdf

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-53/20) dot. dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 :

http://psse-kalisz.pl/images/pobieralnia/hk/Opinia_PZH_z_dnia_27_marca_2020_r._w_sprawie_dezynfekcji...

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20) dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania:

http://psse-kalisz.pl/images/pobieralnia/hk/opinia_PZH_do_pisma_H%C5%9A.NS.541.91.2020.J%C5%81-J.pdf

Pozostałe:

https://psseoswiecim.wsse.krakow.pl/index.php/koronawirus-sars-cov2/435-opinia-narodowego-instytutu-...

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/opinia-nizp-pzh-z-dn-2-04-2020-r-dot-dezynfek...Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji zawartych w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.


Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.