Ozonowanie Ozonowanie chlewni - charakterystyka chlewni - charakterystyka


Aby działania prowadzone wewnątrz chlewni były wykonywane w sposób odpowiedni oraz możliwie najbardziej
bezpieczny, konieczne jest przeprowadzanie regularnego ozonowania przestrzeni. Odbywa się ono przy zastosowaniu
nowoczesnych urządzeń oraz sprzętów, które dbają o to, by cały proces był zrealizowany sprawnie i bez wystąpienia
jakichkolwiek problemów.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych. Proces
ozonowania może być przeprowadzany nie tylko w pomieszczeniach, takich jak hale magazynowe, budynki przemysłowe,
biurowce czy nawet prywatne mieszkania, ale również w kurnikach, stajniach, oborach oraz chlewniach. Czynność ta
powinna być realizowana przez doświadczone osoby, ponieważ pozwoli to na przeprowadzenie całego procesu w sposób
bezpieczny dla otoczenia.


Ozonowanie chlewni – jak jest przeprowadzane?


Przy dużej koncentracji zwierząt w chlewni, ryzyko przenoszenia różnego rodzaju chorób jest tak duże, że czyszczenie
przestrzeni powinno przeprowadzać się zarówno w trybie ciągłym, jak i okresowym. Odkażanie ciągłe odbywa się bez
konieczności wyprowadzania zwierząt poza budynek. Jest ono przeprowadzane przy zastosowaniu środków obojętnych
dla zwierząt. Często na tym etapie stosowane są środki biologiczne lub łagodne środki chemiczne. Zdarza się jednak, że
przestrzenie, takie jak na przykład chlewnia, muszą zostać poddane ozonowaniu. Jest to niezwykle istotny proces.
Pozwala na zachowanie wysokiego poziomu higieny wewnątrz budynków, co może docelowo przełożyć się na brak
występowania jakichkolwiek chorób wśród hodowanych zwierząt.
Aby proces ozonowania chlewni przebiegł w odpowiedni sposób, konieczne jest przede wszystkim dokładne
uporządkowanie oraz oczyszczenie przestrzeni na sucho. W dalszej kolejności przeprowadza się wstępne mycie
i odkażanie. Szczególnie istotne jest mycie systemów pojenia, gdyż w głównej mierze to właśnie w tym miejscu może
znajdować się najwięcej drobnoustrojów. W dalszej kolejności przechodzi się do etapu ozonowania, który powinien być
przeprowadzany w pustym, posprzątanym oraz zamkniętym budynku, bez możliwości ulatniania się gazu. Spowoduje to,
że wykonana realizacja będzie możliwie najbardziej skuteczna.